Description

Paliwa które się wykorzystuje do palenia w piecach i w przemysłowych zastosowaniach częstokroć będą w sobie zawierały nie do końca pożądane związki. W szczególności dokuczliwa jest tu siarka, jakiej zbyt duża ilość może spowodować dużo problemów dla przyrody. Przy paliwach stałych, typu węgiel kamienny, węgiel brunatny lub mazut, ogólna ilość związków siarki może dochodzić nawet do paru procent, i są one bardzo trudne do usunięcia. W przypadku paliw ciekłych i gazowych jest znacznie lepiej, bowiem przed dostarczeniem do spalania można je będzie oczyścić. Najwięcej siarki cały czas produkuje nasz przemysł, będzie to dotyczyło głównie elektrociepłowni, elektrowni i hut a również walcowni. Zgodnie z podpisanymi umowami, nasz kraj jest zobowiązany do znacznego ograniczenia emisji tego pierwiastka, co będzie miało przełożenie na korzyści dla przyrody. Wypuszczany w największym stopniu dwutlenek siarki może bowiem powodować powstawanie tak zwanych kwaśnych deszczów, jakie niejednokrotnie wędrują na duże odległości, a ich wpływ na florę i faunę jest bardzo destrukcyjny.Ograniczenie emisji siarki oraz jej związków jest realizowane przy pomocy dwóch metod, to znaczy albo oczyszczenie paliwa lub też spalin, które powstają przy spalaniu. Przy paliwach stałych dużo częściej jest stosowane drugie rozwiązanie, gdyż dostępna technologia oczyszczania węgla nie jest tania i prosta. Odsiarczanie spalin to znacznie bardziej opłacalne rozwiązanie, a również zagwarantuje wysoką efektywność. Zazwyczaj do tego celu się stosuje jedną z trzech metod, które różnią się środowiskiem, w jakim przebiega reakcja, są to metody mokra, półsucha a także sucha. Pośród nich najwyższą skuteczność daje metoda mokra, to jej używa się najczęściej przy dużych, przemysłowych instalacji. Następną istotną jej zaletą będzie również niezawodność, jak pokazują statystyki przez prawie 99% czasu swojego działania instalacje są dostępne. Półsuche instalacje są dużo mniej skuteczne, dodatkowo w czasie zachodzących procesów będzie się pojawiało bez liku odpadów do utylizacji. Najmniej kosztują instalacje suche, nie wymagają one żadnych rozbudowanych instalacji.

Administrators

  • Profile picture of philo00
top

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from SASI Training. We also deliver important industry news related to autism and other complex disabilities. 

Awesome! You have successfully sign up to the SASI Training Newsletter. Now you'll never miss an update. Have a great day.