Description

Jako jeden z pierwszych wymienników energii cieplnej, wykorzystywanych przez ludzkość, sporo osób uznaje parowe kotły. Obecnie konstrukcja tych urządzeń stała się zaawansowana w dużo większym stopniu, przede wszystkim przez dużo większe wiadomości teoretyczne, jak też dzięki nowoczesnym technologiom. Aktualnie wymienniki dostępne na rynku mają odpowiednio opracowaną konstrukcję, dzięki czemu wykorzystują w sposób efektywny trzy główne zjawiska, czyli radiację, przewodzenie a także konwekcję. Urządzenia te można podzielić na dwa podstawowe rodzaje, czyli kontaktowe oraz bezkontaktowe. Wymienniki kontaktowe to przede wszystkim chłodnicze wieże, a oprócz nich także urządzenia typu ciecz-para, we wszystkich tych przypadkach media bezpośrednio się ze sobą stykają. Inaczej jest w bezkontaktowych wymiennikach, spośród nich wymieniane są najczęściej regeneratory oraz rekuperatory. Dobór wymienników ciepła w systemach, które się projektuje uzależniony jest od dużej liczby czynników. Przede wszystkim istotna będzie całkowita moc układu, jego wymiary oraz warunki, w których ma pracować.Takie urządzenia będą spotykane w sporej liczbie gałęzi przemysłu. Korzystać z nich będzie między innymi chłodnictwo, ciepłownictwo oraz budownictwo, a poza tym instalacja wymienników ciepła bardzo często jest spotykana w układach centralnego ogrzewania i klimatyzacji. Dość powszechne będą same nazwy urządzeń, w jakich ten mechanizm jest wykorzystywany. Pojęcia tego typu jak skraplacz, parownik czy chłodnica są znane każdemu z nas, a jak okazuje się później, będą one stanowiły świetne przykłady funkcjonujących wymienników. Jeden z powszechniejszych podziałów wymienników ciepła jest sposób ich funkcjonowania. Urządzenia te można pod tym kątem podzielić na dwie podstawowe grupy, czyli funkcjonujące w sposób ciągły i nieciągły. W niektórych zastosowaniach dużą rolę odgrywa rozmiar całego układu. Gdy montaż wymienników ciepła wykonany ma być w ciasnych miejscach, w których każda powierzchnia jest cenna, to używane urządzenia muszą być zaprojektowane we właściwy sposób. Na szczęście obecnie używane technologie umożliwiają radzenie sobie w takich sytuacjach.

Administrators

  • Profile picture of philo00
top

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from SASI Training. We also deliver important industry news related to autism and other complex disabilities. 

Awesome! You have successfully sign up to the SASI Training Newsletter. Now you'll never miss an update. Have a great day.